Peperski Keck
Produkcja filmu promocyjnego wystawy