P & T Zaprawy Techniczne
Produkcja dwóch filmów instruktarzowych