Peperski L.A. Core Shadow
Przygotowanie filmowych materiałów promocyjnych